Sistem per menaxhimin e shkolles

Sistemi perbehet nga 4 lloj perdoruesish:
Administrator
Mesues
Nxenes
Prind


Administrator


Menaxhon klasat/grupet e nxenesve
Shton/ editon/ fshin nxenesit
Shikon profimin e nxenesve
Shikon taben e notave te nxenesve
Shikon kartat e ID te nxenesve
Menaxhon profilin e mesuesve
Shton/ editon/ fshin informacionin e mesuesve
Menaxhon prinderit
Krijon/ editon/ fshin klase/ grup te nxeneve
Krijon/ editon/fshin/ lende nga menuja e lendeve
Lendet mund te percaktohen te ndara sipas cdo klase
Menaxhon provimin/notat semestrale
Menaxhon notat (editon/updaton) dhe pjesmarjen ne provime
Menaxhon notat e provimeve
Menaxhon rutinen (programet, oraret...) ne klase
Krijone/ editon/ fshine oraret rutinen ne 7 dite te javes
Menaxhon pagesat e studenteve
Krijon/editon/ fatura
Menaxhon librarine
Krijon/editon/ fshin listen e librave
Menaxhon bordin enjoftimeve per shkollen
Krijon/ editon/ fshin njoftime sipas datave
Njoftimet jane te dukshme ne kalendarin e eventeve
Menaxhon trasportin
Menaxhon konviktin
Menazhon rregullimet e sistemit
Emaili i paypali ne sistem eshte sistemi i pageses online per faturat e studenteve
Menaxhon gjuhen e sistemit
Krijon backup dhe restore ne cdo kohe
Menaxhon profilin e vet
Akseson llogarine ne cdo vend, nga cdo paise si desktop, laptop, smartphone dhe tablet

Mesues


Menaxhon klasat/grupet e nxenesve
Shton/ editon/ fshin nxenesit
Shikon profimin e nxenesve
Shikon taben e notave te nxenesve
Shikon kartat e ID te nxenesve
Shikon profilin e mesuesit
Krijon/ editon/ fshin klase/ grup te nxeneve
Krijon/ editon/fshin/ lende nga menuja e lendeve
Lendet mund te percaktohen te ndara sipas cdo klase
Menaxhon provimin/notat semestrale
Menaxhon notat (editon/updaton) dhe pjesmarjen ne provime
Menaxhon notat e provimeve
Menaxhon rutinen (programet, oraret...) ne klase
Krijone/ editon/ fshine oraret rutinen ne 7 dite te javes
Shikon librarine dhe statusin e librave
Shikon trasportin e shkolles dhe statusin e rrugeve
Shikon/ editon bordin enjoftimeve ose eventet e shkolles
Krijon backup dhe restore ne cdo kohe
Menaxhon profilin e vet

Nxenesi


Shikon profilin e mesuesit
Shikon lendet e veta
Shikon notat e veta dhe pjesmarjen
Shikon orarin ditor
Shikon faturat dhe listen e pagesave
Ben pagesa online dhe offline
Pagesat online behet ne paypal
Shikon librarine dhe statusin e librave
Shikon trasportin e shkolles dhe staturin e rrugeve
Shikon bordin e njoftimeve dhe eventet e shkolles ne kalendarin e eventeve
Shikon listimet e konviktit dhe statusin e tyre
Menaxhon profilin e tij.

Prindi


Shikon profilin e mesueve
Shikon notat, pjesmarjen e femijes se tij dhe koment e mesuesve
Shikon orararin ditor te femijes
Shikon faturat dhe pagesat e femijes se tij
Ben pagesa online me paypal
Shikon librarine dhe statusin e librave
Shikon trasportin e shkolles dhe staturin e rrugeve
Shikon bordin e njoftimeve dhe eventet e shkolles ne kalendarin e eventeve
Shikon listimet e konviktit dhe statusin e tyre
Menaxhon profilin e tij.