Sistem per menaxhimin e shkolles

Sistemi perbehet nga 4 lloj perdoruesish:
• Administrator
• Mesues
• Nxenes
• Prind


Administrator


• Menaxhon klasat/grupet e nxenesve
• Shton/ editon/ fshin nxenesit
• Shikon profimin e nxenesve
• Shikon taben e notave te nxenesve
• Shikon kartat e ID te nxenesve
• Menaxhon profilin e mesuesve
• Shton/ editon/ fshin informacionin e mesuesve
• Menaxhon prinderit
• Krijon/ editon/ fshin klase/ grup te nxeneve
• Krijon/ editon/fshin/ lende nga menuja e lendeve
• Lendet mund te percaktohen te ndara sipas cdo klase
• Menaxhon provimin/notat semestrale
• Menaxhon notat (editon/updaton) dhe pjesmarjen ne provime
• Menaxhon notat e provimeve
• Menaxhon rutinen (programet, oraret...) ne klase
• Krijone/ editon/ fshine oraret rutinen ne 7 dite te javes
• Menaxhon pagesat e studenteve
• Krijon/editon/ fatura
• Menaxhon librarine
• Krijon/editon/ fshin listen e librave
• Menaxhon bordin enjoftimeve per shkollen
• Krijon/ editon/ fshin njoftime sipas datave
• Njoftimet jane te dukshme ne kalendarin e eventeve
• Menaxhon trasportin
• Menaxhon konviktin
• Menazhon rregullimet e sistemit
• Emaili i paypali ne sistem eshte sistemi i pageses online per faturat e studenteve
• Menaxhon gjuhen e sistemit
• Krijon backup dhe restore ne cdo kohe
• Menaxhon profilin e vet
• Akseson llogarine ne cdo vend, nga cdo paise si desktop, laptop, smartphone dhe tablet

Mesues


• Menaxhon klasat/grupet e nxenesve
• Shton/ editon/ fshin nxenesit
• Shikon profimin e nxenesve
• Shikon taben e notave te nxenesve
• Shikon kartat e ID te nxenesve
• Shikon profilin e mesuesit
• Krijon/ editon/ fshin klase/ grup te nxeneve
• Krijon/ editon/fshin/ lende nga menuja e lendeve
• Lendet mund te percaktohen te ndara sipas cdo klase
• Menaxhon provimin/notat semestrale
• Menaxhon notat (editon/updaton) dhe pjesmarjen ne provime
• Menaxhon notat e provimeve
• Menaxhon rutinen (programet, oraret...) ne klase
• Krijone/ editon/ fshine oraret rutinen ne 7 dite te javes
• Shikon librarine dhe statusin e librave
• Shikon trasportin e shkolles dhe statusin e rrugeve
• Shikon/ editon bordin enjoftimeve ose eventet e shkolles
• Krijon backup dhe restore ne cdo kohe
• Menaxhon profilin e vet

Nxenesi


• Shikon profilin e mesuesit
• Shikon lendet e veta
• Shikon notat e veta dhe pjesmarjen
• Shikon orarin ditor
• Shikon faturat dhe listen e pagesave
• Ben pagesa online dhe offline
• Pagesat online behet ne paypal
• Shikon librarine dhe statusin e librave
• Shikon trasportin e shkolles dhe staturin e rrugeve
• Shikon bordin e njoftimeve dhe eventet e shkolles ne kalendarin e eventeve
• Shikon listimet e konviktit dhe statusin e tyre
• Menaxhon profilin e tij.

Prindi


• Shikon profilin e mesueve
• Shikon notat, pjesmarjen e femijes se tij dhe koment e mesuesve
• Shikon orararin ditor te femijes
• Shikon faturat dhe pagesat e femijes se tij
• Ben pagesa online me paypal
• Shikon librarine dhe statusin e librave
• Shikon trasportin e shkolles dhe staturin e rrugeve
• Shikon bordin e njoftimeve dhe eventet e shkolles ne kalendarin e eventeve
• Shikon listimet e konviktit dhe statusin e tyre
• Menaxhon profilin e tij.